Kompetanse

Advokatfirmaet Brækhus yter bistand en rekke rettsforhold. Det lar seg ikke gjøre å gi noen uttømmende liste. Likevel kan nevnes.

 • Arv
 • Skilsmisse
 • Konkurs
 • Kontraktsrett
 • Erstatningsrett
 • Utlendingsrett
 • Eiendomstvister, herunder rettigheter til fast eiendom
 • Arbeidsrett
 • Forvaltningsrett
 • Bistandsadvokatoppdrag
 • Prosedyre
 • Straffesaker
Eksterne Lenker

Advokatforeningen
Lovdata
Regelhjelp

Henrik Ibsens gate 60C, 0255 OSLO     ·      Tel: 48 30 50 02      ·      hbr@advokatbraekhus.no